رایکا به چه معناست؟

سوالی که خیلی ها از ما میپرسند و جواب ما بهشون فقط معنی رایکا است که در حال حاضر با توجه به معانی لغت نامه دهخدا به معنی “محبوب” ، “مطلوب” می باشد که به صورت کلمه ریکا هم شنیده و استفاده می شود.

در اصل این واژه یک واژه کهن پارسی می باشد که از اسامی مردم شمال امپراتوری ایران در ناحیه ای که سکاها در آن می زیستند می باشد. سکاها مردمی جنگجو در حاشیه دریای خزر بودند که همواره به خاک ایران تجاوز می کردند، داریوش هخامنشی پس از به قدرت رسیدن به آنجا لشگر کشیده و آنجا را فتح نموده و آن ناحیه را یکی از استانهای ایران نمود، بعدها آن ناحیه در زبان عامه به تبرستان (نه طبرستان) معروف شد، این واژه به معنی “پسر محبوب” ، “پسر دوست داشتنی” می باشد که ساکنان تبرستان یا مازندران کنونی با برداشتن الف آن این واژه را به صورت متداول کنونی یعنی ریکا تغییر دادند.

در حال حاضر تقریباً ۱۱۰ نفر با اسم رایکا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال ۹۴ می باشد) و این اسم از جمله اسم هایی است که هم برای دختران و هم برای پسران استفاده می شود.

اما آیا ریشه کلمه رایکا فقط در فارسی می باشد و تنها معنی آن در فارسی است؟ خیر نکته جالب توجه اینجاست که این کلمه در چند زبان دیگر نیز معنی دارد و نکته جالب تر اینکه معانی آن نیز با معنی آن در زبان فارسی مشابه می باشد.

مثلاً در زبان روسی به معنای “بهشت برین” و یا زمانی که “عزیزترین و محبوبترین فرد را صدا می زنید” نیز می باشد.

یا در زبان انگلیسی این کلمه به عنوان اسم برای دختران استفاده می شود که ریشه اصلی این کلمه در زبان اسپانیایی به صورت “Raeka” که معنی آن زن زیبا و یگانه است.

در زبان اصیل یونانی به صورت “rhâion (ῥᾷον)” به معنی “آرامش بیشتر” می باشد و یا به صورت “(radïos (ραδϊος) reïstos (ρεϊστος” که به معنی “بیخیال” می باشد.

برای اطلاع از تلفظ رایکا در زبان های دیگر روی اینجا کلیک فرمایید.