• گالری مبل رایکا، در سراسر ایران هیچ نماینده ای ندارد

    ما راه های بسیاری برای ارتباط نزدیک با شما در نظر گرفته ایم

 

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از شهید بهشتی، نرسیده به پارک ساعی،
روبروی پمپ بنزین ساعی، گالری مبل رایکا پلاک ۲۱۵۵

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۱۴۱۲۹ ۰۲۱۸۸۷۲۶۸۶۵
تلفن: ۰۲۱۲۲۰۰۵۹۲۰ ۰۲۱۲۲۰۰۵۹۲۱
فکس: ۰۲۱۸۸۷۰۴۲۶۶ کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۵۸۶۷
raykacontact@ info@raykagallery.com

همراه (ایپکچی): ۰۹۰۳۸۹۳۸۷۸۰