• گالری مبل رایکا، در سراسر ایران هیچ نماینده ای ندارد

    ما راه های بسیاری برای ارتباط نزدیک با شما در نظر گرفته ایم

خیابان ولیعصر، بالاتر از شهید بهشتی، روبروی پمپ بنزین ساعی، شماره ۲۱۵۵

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۱۴۱۲۹ ۰۲۱۸۸۷۲۶۸۶۵
فکس: ۰۲۱۸۸۷۰۴۲۶۶ کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۵۸۶۷
raykacontact@ info@raykagallery.com

همراه (ایپکچی): ۰۹۰۳۸۹۳۸۷۸۰