• گالری مبل رایکا، در سراسر ایران هیچ نماینده ای ندارد

    ما راه های بسیاری برای ارتباط نزدیک با شما در نظر گرفته ایم

خیابان ولیعصر، بالاتر از شهید بهشتی، روبروی پمپ بنزین ساعی، شماره ۲۱۵۵

تلفن: ۸۸۷۱۴۱۲۹-۰۲۱ ۰۲۱-۸۸۷۲۶۸۶۵
فکس: ۸۸۷۰۴۲۶۶-۰۲۱ کد پستی: ۱۵۱۱۷۳۵۸۶۷
raykacontact@ info@raykagallery.com

هماهنگی جهت امور تبلیغات ارسال پیام به تلگرام ۸۹۳۸۷۸۰-۰۹۰۳