نگهداری از مبلمان
سپتامبر 12, 2017
رنگ مبلمان
سپتامبر 16, 2017

لوستر

برای تهیه لوستر ابتدا باید هدف از خرید آن را در نظر گرفت که هدف استفاده از روشنایی آن است یا فقط جنبه تزئینی دارد.

اینکه مکان مورد استفاده از لوستر کجاست در انتخاب شما تأثیر به سزایی دارد مثلاً لوسترهای حبابی برای اتاق نشیمن و پذیرایی مناسب نیستند اما همین لوسترها می توانند منبع نوری اتاق خواب، آشپزخانه باشند. لوسترهایی که در طراحی آنها از چوب استفاده شده است به اتاق خواب و آشپزخانه نمای زیبایی می دهند. در فضاهای نشیمن و پذیرایی از لوسترهای حجیم و سنگین و در بقیه فضاها از لوسترهای کم حجم و سبک استفاده کنید.

همان طور که می دانید لوسترهایی که در نشیمن استفاده می شود پخش کننده نور هستند و به آن جا شکوه و زیبایی می دهند، این لوسترها مناسب اتاق خواب نیستند. در اتاق خواب باید از لوسترهایی استفاده کرد که  نور را به سمت بالا هدایت می کنند و نور را به ملایمت درفضا پخش می کند. در آشپزخانه از لوسترهایی باید استفاده کرد که نور را به سمت پایین سوق می دهد زیرا آشپزخانه به نور زیادی نیاز دارد.

اینکه حجم لوستر انتخابی ما چقدر است و با محیط ما چقدر تناسب دارد بسیار مهم است. حتی برفرض اینکه لوستر نور کافی تأمین می کند، اگر یک لوستر کوچک رابرای فضای بزرگ ویا برعکس در نظر بگیریم. تعادل محیط را بر هم زدیم و هارمونی بهم می خورد پس بسیار مهم است که لوستر و فضای ما با هم همخوانی داشته باشند.

میزان نور دهی نیز برای فضای مورد نظر اهمیت دارد. در صورتی که لوستر تنها منبع روشنایی باشد باید تعداد شاخه ها بیشتر و نور بدون واسطه (شاخه ها بدون شید و حباب) باشد. لوسترهایی که دارای شید هستند برای محیط هایی مناسب است که دارای نور مخفی یا نور پشتیبان هستند.

image_pdfPDF