مبلمان ال (L)

مبلمان ال گالری مبل رایکا با توجه به کاهش مساحت آپارتمانها و عدم امکان تفکیک فضاهای نشیمن و پذیرایی در سالهای اخیر رواج زیادی میان خانواده ها پیدا کرده و در ابعاد مختلف و مدلهای ترکیبی چوب و پارچه و یا به صورت تمام پارچه مطابق با سلیقه مشتریان طراحی و اجرا می گردد.

توجه: درست است که کلاف اینگونه مبلمان قابل مشاهده برای مشتریان عزیزمان نیست ولی ما در زمان تولید کلاف این محصول هم با چوب راش درجه یک ساخته و به رویه کوبی ارسال می کنیم، چرا که همواره رضایت مشتری و کیفیت تولیدات برایمان بسیار اهمیت دارد.