اسفند ۷, ۱۳۹۵

منبت

از دیدگاه هنر منبت هر چوب ریز بافت و محکم برای منبت کاری و کنده کاری مناسب می باشد. معمولاً چوب پهن برگان برای منبت کاری مناسب است، اما […]