دی ۱۲, ۱۳۹۶

تاریخچه مبلمان (۲)

تاثیر طراحی مبلمان مصری در مبلمان یونانی کاملا قابل مشاهده است. امروزه از مبلمان یونانی هیچ نمونه ای در دست نیست و فقط در تصاویر گلدانها به نمونه هایی […]
دی ۱۱, ۱۳۹۶

همنشینی رنگها

وقتی صحبت از هماهنگی رنگ ها در میان می آید، معمولاً قضاوت روی اثر متقابل دو یا تعداد بیشتری از رنگ ها به عمل می آید. اغلب در نظر […]