اسفند ۲۷, ۱۳۹۶

مکان شومینه

شومینه در دکوراسیون می تواند وسیله مرکزی محیط به حساب آید. سالن دارای شومینه سبب می شود تا افراد هنگام ورود به محیط ابتدا به سمت شومینه جذب شوند. […]