آذر ۴, ۱۳۹۷

گیاه آپارتمانی ۲ – آگلونما

آگلونما که با نام های چینی همیشه سبز و نخشید نیز شناخته می شود یک گیاه بسیار مقاوم از جنگل های گرمسیری و نیمه گرمسیری جنوب آسیا برای نگهداری […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۷

گیاه آپارتمانی ۱ – بن سای گل کاغذی

درخت بنسای نوع خاصی از درختان نیست، حتی درختچه هم نیست. بنسای نام رشته ای ژاپنی است که شامل خلق یک درخت مینیاتوری شکل گرفته و رشد کرده بر […]